ҮНЭТ ЗҮЙЛ
print
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Хэрэглэгчийг дээдлэсэн чанартай үйлдвэрлэл, үйлчилгээг үзүүлж бүтээгдэхүүний сонголтыг арвижуулан бүтээмжийг дээшлүүлэх нь бидний эрхэм зорилго юм.
АЛСЫН ХАРАА
Үйл ажиллагаагаараа улсдаа тэргүүлэгч, үндэстэн дамнасан групп компани болох
ЗОРИЛТ
Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хүндэтгэх, тэдэнд ашигтай нэмэлт үйлчилгээнүүдийг санал болгох
Чанартай ажил үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүнийг хурдан шуурхай цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэж, нийлүүлэх
Өнөөдрийн үйлчлүүлэгчийг маргаашийн байнгын хэрэглэгчээ болгох
ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
Чанар
Мэдлэг ба хөгжил
Хамтын хүч
Найдвартай шуурхай үйлчилгээ